I suggest you...

Jiva mahala caste

Jiva mahale yanche aadnav sankpal asun te nahvi ya jatichech ahet...

23 votes
Vote
Sign in
Check!
(thinking…)
Reset
or sign in with
 • facebook
 • google
  Password icon
  I agree to the terms of service
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  Anonymous shared this idea  ·   ·  Admin →

  6 comments

  Sign in
  Check!
  (thinking…)
  Reset
  or sign in with
  • facebook
  • google
   Password icon
   I agree to the terms of service
   Signed in as (Sign out)
   Submitting...
   • Anonymous commented  · 

    कृपया ज्या लोकांना संशय असेल की ते न्हावी नाहीत तर त्यानी जाउन त्यांच्या पूर्वज्यांची भेट घ्यावी. आज काल काहीही झाल की हा आपला आहे ..ते आमच्या समाजच आहे ही टोले बजी करता तुम्ही लोक.. आता त्यांची family जीवंत अस्तानि पण कही ही खोटे आरोप करता...सत्य लक्ष्यात घ्या त्याची चवकशि करा मैग बोला नाहीतर स्वताची मस्करी करुण घ्याल...मी स्वता सगळ्या गोष्टींची शाहनिष करुण मग बोलतोय...he was n barber Family....don't argument

   • Anonymous commented  · 

    Yes he was from barber(nhavi) caste..don't try to change the history..tyanche purvaj ajun pan satara and kolhapur jilhyat aahet

   • Kiran commented  · 

    त्या काळात महाराला आडनाव न्हवते, तेव्हा एखादे नाव असेल तर त्याच्या पुढे महार लावत होते, महाराचे महाला असे नाव बदल झाला

   • Anonymous commented  · 

    He was only hindu mahar not a mahale

   • Anonymous commented  · 

    he waa hindu mahaar not nhaavi

   Feedback and Knowledge Base